Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Δελτίο τύπου: Έκθεση Quar-t στη γκαλερί Artis Causa‏

Quar-t μια έκθεση μικρογραφιών, στην Artis Causa Gallery
Εγκαίνια: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 31.03.15 -18.04.15  

                                           
 Πλήθος μικρογραφικών έργων θα καταλάβει το χώρο της γκαλερί, δημιουργώντας μια πύκνωση εικαστικών ουσιών. Κάθε έργο συγκαταλέγεται στην επινοημένη κατηγορία των  Quar-t.  Τα Quar-t αποτελούν συμπυκνωμένες δημιουργικές πράξεις ή χειρονομίες, που απαρτίζουν τον πυρήνα μιας εικαστικής σκέψης.  Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, μέσω του περιοριστικού μεγέθους, κλήθηκαν να λειτουργήσουν απλουστευτικά και  με δημιουργική οικονομία. Τα παραχθέντα έργα, είναι θεμελιώδη, και προσφέρονται προς εξέταση της εκάστοτε εικαστικής σκέψης σε μικροκλίμακα. Εξαιτίας της απλοποίησης, κάθε έργο μπορεί να αποκτήσει αυτογνωσία γρηγορότερα και να αλληλεπιδράσει εντονότερα με το άμεσο περιβάλλον του. Έτσι, η μεγάλη συγκέντρωση Quar-t στο χώρο, θα αποτελέσει μια πειραματική συνθήκη όπου θα είναι δυνατή η διερεύνηση και δοκιμή του κέντρου σκέψης  74 νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν το  μέγιστο του νοήματος μέσω της ελάχιστης δομής.


Συμμετέχουν οι: